Ano, to, co Izrael provádí Palestincům, je skutečně genocida

Je v izraelsko-palestinském konfliktu Izrael vinen z genocidy Palestinců?

Ano, absolutně.

Nedávno jsem napsal krátký článek o tom, proč nám Bible nepřikazuje, abychom se slepě zastávali moderního izraelského státu, a jedna z věcí, které jsem podotknul, je, že Izrael je vinen z genocidy. V internetových komentářích se objevilo hodně námitek proti použití tohoto slova, a mnozí komentující vyjádřili pocit, že je to přehnané.    Nicméně já si stojím za svým tvrzením, že Izrael je vinen genocidou, takže mi dovolte, abych se o tomto tématu rozepsal.

Domnívám se, že hlavním důvodem, proč mnoho lidí potlačuje tuto myšlenku, že Izrael je vinen genocidou, je nedostatek pochopení nuance tohoto slova, a představa, jak může genocida vypadat v moderním kontextu. Zatímco zatýkání lidí za masové popravy by bylo jasným důkazem o genocidě, skutečnost je taková, že genocida může probíhat na mnohem jemnější úrovni – aby byla přijatelnější pro lid, a aby byla občas dokonce odůvodnitelná.

Někteří vzdělanci označují izraelsko-palestinský konflikt jako „inkrementální genocidu“, a já bych s tímto termínem souhlasil. Namísto zjevného, do očí bijícího pokusu vymýtit skupinu lidí, inkrementální genocida zahrnuje akce a taktiky, které mají za cíl pomalu narušit, rozbít a zničit konkrétní populaci. Zamyslete se například nad historií Ameriky a genocidou původních obyvatel. I když to nebylo vždy masové vraždění, ke genocidě docházelo při vojenských konfliktech, rozšiřování pozemků, opětovném osidlování a vytváření podmínek, které byly ničivé pro původní obyvatelstvo. I když to celé trvalo mnoho let a nabývalo to mnoho různých podob, můžeme říci, že to, co první Američané způsobili původnímu obyvatelstvu Severní Ameriky, nelze nazvat ničím jiným, než genocidou.

To samé platí pro Izrael.

Právní definice genocidy zahrnuje:

„Činy, spáchané s úmyslem úplně nebo částečně zničit některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu - například:

(a) usmrcení příslušníků skupiny;

(b) způsobení těžké tělesné nebo duševní újmy příslušníkům skupiny;

(c) úmyslné vytváření takových životní podmínek, které mají skupině přivodit fyzické zničení, a to buď celkové, nebo částečné.“

Zatímco v bodech A i B najdeme dosavadní přístup Izraele k Palestincům, tak klíčový aspekt genocidy, kterou provádí Izrael, se nachází v bodě C: úmyslné vytváření podmínek, které částečně nebo celkově zničí skupinu lidí. Arabští křesťané a muslimové, známí jako Palestinci, jsou nepochybně terčem pro Izrael, jehož přáním je jejich vyhlazení.

Když vznikl Izrael, mělo to okamžitě za následek krizi mezi křesťany a muslimy, kteří spolu docela mírumilovně žili po stovky a stovky let. Dokonce i dnes existuje přibližně okolo 3,5 - 4 milionů palestinských uprchlíků, kteří si přejí, aby měli právo vrátit se do svých domovů a na svou půdu – což je požadavek, který Izrael nikdy neschválí.

Ti, kteří zůstávají na palestinském území, by stejně tak dobře mohli žít v obrovském vězení pod širým nebem, protože žijí pod okupací cizí armády. Děti jsou běžně na cestě do školy vystavovány slznému plynu. Dovoz zboží je přísně omezen, dokonce základní prostředky, jako je voda, jsou přísně kontrolovány. Právo na průchod územím je přísně omezeno - na vojenských kontrolních stanovištích dochází k rozdělování rodin a dokonce k úmrtím, neboť lidé, kteří potřebují pohotovostní lékařskou péči, jsou zadržováni nebo je jim odepřen průchod územím.

A k tomu všemu přičtěme fakt, že to málo půdy, která byla Palestincům ponechána, systematicky narušuje izraelská politika. Na palestinském území se nadále objevují nelegální izraelské osady, což je v rozporu s mezinárodním právem. Nejen, že tyto ilegální osady doslova zabírají půdu původním obyvatelům, ale také s sebou přinášejí násilí Palestincům, kteří tam žijí. Dokonce i letmé prohledání YouTube vychrlí bezpočet příkladů žen a dětí, které byly napadeny nelegálními osadníky, nebo příklady toho, jak jsou palestinské farmy napadeny a zničeny v době sklizně.

Nebuďme nepoctiví a přiznejme si, co je konečným cílem: zbavit zemi Palestinců.

Zmocnit se jejich země. Vypracovat takovou taktiku, na jejímž základě by byli Palestinci vyhnáni ze svých domovů. Vyslat osadníky a vojáky, aby osídlili půdu, která jim ještě zbyla. Odmítat návrat uprchlíků. Znepříjemnit jim život vojenskou správou. Omezit jim přístup k základním, životně důležitým prostředkům.

Co je cílem? Nic si nenalhávejte: je to etnická čistka.

Brání se Palestinci bojem a používají násilí? Ano, samozřejmě. Ale to je stejně tak špatné. Je to rovněž vysoce neefektivní, protože to hraje přímo do karet Izraeli, který to využívá jako výmluvu a okamžitě reaguje ohromným vojenským násilím, jako je zatýkání a věznění dětí, obviněných z házení kamenů, nebo vyhlazení celých komunit ve jménu sebeobrany, jak jsme to mohli vidět v pásmu Gaza.

Takže nyní se nacházíme v tomto bodě: Mnoho původních obyvatel ztratilo po vytvoření moderního státu Izraele své domovy, a počet vysídlených osob neustále roste. Jsou z nich uprchlíci, kteří žijí v chudobě a obtížných podmínkách v uprchlických táborech. Izrael systematicky rozšiřuje své hranice, aby se účelově zmocňoval stále větší plochy půdy, která patřila Palestincům. Na území, které jim ještě zbylo, musí Palestinci snášet brutální vojenskou okupaci, a mnoho aspektů života je omezeno nebo zlikvidováno. K tomu všemu Izrael pokračuje v rozšiřování nelegálních osad na palestinském území a dále vytváří podmínky, jejichž cílem je rozbít a zničit vůli Palestinců dokonce i existovat.

Tak tohle je, lidičky, genocida. Je to postupná, pomalá genocida. Pokud bude mezinárodní společenství i nadále přivírat oči, téměř jistě se tím postará o úplné zničení anebo vysídlení palestinského lidu.

Je to skutečně přespříliš, když to nazývám genocidou? Ne, není. Je to genocida. Legálně. Morálně. Je to genocida.

Jen se to odehrává pomalu, takže to svět nevidí.

(A provádějí ji lidé, kteří mají být vyvolení Bohem, takže to dokonce ani nechceme vidět.)

Článek vyšel 1.března na webu Patheon, jeho autorem je Dr. Benjamin L. Corey. Pro WertyzReport přeložila Jana Schönová. Fotografie pochází z původního článku.

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články