Demokracie je falešná a je to proces mířící k tyranii, říkal Platón

O demokracii

Často slyšíme, že žijeme v demokracii, že všichni lidé (voliči) utvářejí vládnoucí elitu skrze volební mechanismus. Že vláda je následným výsledkem demokratického mechanismu, všechny nedostatky a chyby vlády a správy jsou „naší“ chybou a nelze z toho „nikoho“ obviňovat.

Tohle všechno je nepravdivé.

Obvykle si dopřáváme zastupitelskou demokracii, nikoli přímou demokracii. Volíme zástupce jako své zákonodárce a tito zástupci volí své zástupce vlády. Máme prý věřit, že tito zástupci jsou každý den zcela pohlceni tím, že nás zastupují. Opravdu to tak je? Jakmile jsou jednou zvoleni, stávají se členy privilegované třídy a chtějí zůstat v této skupině, co nejdéle to bude možné.

Víme, že členové každého parlamentu, zubaři nebo policisté, jsou naverbováni ze společnosti. A přesto nikdo netvrdí, že zubaři nebo policisté zastupují společnost, oni pouze zastupují sami sebe. Přesto máme věřit tomu, že členové parlamentu vždy zastupují společnost. Dává to smysl?

Pravda je taková, že můžeme zastupovat pouze sami sebe. Pouze přímá demokracie má šanci, že bude fungovat.  

Demokracie je neobyčejný politický systém. Definice ve Wikipedii nás odkazuje na klasické Řecko. To je dobrý nápad. V řecké civilizaci bylo několik demokratických států, stěží je však můžeme nazývat perfektními městskými státy. Platón ve své slavné „Ústavě“ rozdělil možné politické systémy do pěti skupin, od nejlepší po nejhorší:

  • aristokracie, vláda nejlepších členů společnosti;
  • timokracie, vláda nejstatečnějších vojáků ve společnosti;
  • oligarchie, vláda nejbohatších;
  • demokracie, vláda obyčejných lidí;
  • tyranida (diktatura), vláda jen na základě soukromých zájmů vládce nebo vládnoucí kliky.

Platón prohlašoval, že politické systémy pravidelně inklinují k degeneraci, od aristokracie k diktatuře. Demokracie je jen jedním stádiem v tomto degenerativním procesu. Platón vypozoroval, že už samotný předpoklad demokracie (vláda prostých občanů) je chybný. Lidé se odlišují z hlediska majetku. Někteří lidé musí pracovat celý den, aby přežili. Jiní mají hodně volného času, a mohou trávit tento čas tím, že pozměňují politický systém, aby z toho měli výhody pro sebe. Tráví čas tím, že získávají přístup k veřejné správě a mohou mít finanční prospěch z vládních kroků.

Všichni víme, že Spojené státy jsou demokratický národ. První prezident George Washington byl členem vládnoucí oligarchie, některé zdroje tvrdí, že byl nejbohatším mužem v amerických koloniích. Zcela určitě byl velmi bohatý a měl hodně peněz na to, aby si mohl najmout profesionální správce svého majetku, a hodně času na to, aby se podílel na politické moci. Jako prezident získal příležitosti, aby činil vládní rozhodnutí a měnil zákony s ohledem na prospěch buď svůj, nebo prospěch dalších velkých ryb. Byl také mocným spekulantem s indiánskou půdou, vždyť hodnota jakékoliv půdy závisí na rozhodnutích veřejné správy. Mít moc jak nad půdou, tak správou, dává takovému spekulantovi ohromnou výhodu. Zakládající otcové byli buď oligarchové, nebo specialisté, kteří pracovali pro oligarchy, což je ekvivalent současných leaderů v korporacích. Spojené státy byly založeny jako oligarchická klika.

Existuje jiný aspekt vyznávání demokracie. Citát z Protokolu č. 1 (Protokoly sionských mudrců): V dávných dobách jsme byli první, kdo rozkřikoval mezi masami lidí slova „volnost, rovnost, bratrství“, slova, která byla od té doby mnohokrát opakována stupidními papoušky, kteří se ze všech stran slétali na tato lákadla, a s nimi se také vytrácel blahobyt světa, skutečná svoboda jednotlivce, která byla předtím tak dobře chráněná před tlakem lůzy. Rádoby moudří gojímové (tj. ne-Židé), intelektuálové, nebyli schopni nic pochopit z vyřčených slov, a to i kvůli své nepozornosti; neviděli, že v přírodě není žádná rovnost, že tam nemůže být žádná svoboda: že sama Příroda zavedla nerovnost intelektu, povahy a schopností, a stejně tak pevně zavedla, že se každý musí podřídit jejím zákonům (…).

Geniální autoři Protokolů hovoří o „volnosti, rovnosti, bratrství“. Věřím, že „demokracie“ je prostě jen podobný termín. Je příliš abstraktní, aby znamenal cokoliv, a vždy jej opakují stupidní papoušci v propagandě.

„Demokracie“ je prostě jen slovo, zbraň v propagandistickém arzenálu, podobné slovu „svoboda“. Nic neznamená, ale napomáhá tomu, abychom byli poslušní.

Zdroj: Překlad z výše uvedeného videa. Pro WertyzReport přeložila Jana Schönová

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články