Vědci americké EPA přiznali klamání veřejnosti o dopadech frackingu na pitnou vodu

Před pěti lety byla Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) Kongresem pověřena provedením studie o dopadech hydraulického štěpení (frackingu) na pitnou vodu. Tato metoda těžby ropy a plynu zahrnuje vstřikování natlakované vody, písku a chemikálií do podzemních kamenných formací.

Fracking poháněl boom americké produkce ropy a přispěl ke snížení cen beznínu, dopady této techniky na životní prostředí nejsou ale dobře chápány.

Návrh studie EPA z loňského července zjistil, že fracking kontaminoval pitnou vodu, zpráva uvádí:

Našli jsme specifické případy, kdy jeden nebo více mechanismů vedl k dopadům na zdroje pitné vody včetně kontaminace studen…

Asi zhruba 6800 veřejných zdrojů pitné vody bylo umístěno zhruba jednu míli od vrtu hydraulického štěpení…tyto zdroje vody v roce 2013 sloužily pro zhruba 806 milionu lidí…

Hydraulické štěpení může mít dopady na zdroje pitné vody i mimo blízkou vzdálenost od vrtu.

I přes tato zjištění a samotné přiznání EPA, že měla „omezená data a nejistoty“ a potýkala se s „nedostatkem dlouhodobých studií,“ agentura v závěru uvedla, že „neexistuje důkaz, že by fracking vedl k totálním a systematickým dopadům na zdroje pitné vody.“

Lidé z průmyslu a jejich podporovatelé z médií se toho chytli, tvrdili, že „věda je o frackingu vyřešená“ a nějaké další obavy jsou výmyslem poblázněných aktivistů prosazujících agendu.

Jenže se ukazuje, že vědečtí poradci EPA závěr studie odsoudili, uvedli, že je „nekonzistentní s pozorováním, daty a obsahuje úrovně nejistoty.“

„Velká zjištění jsou dvousmyslná a nesouvisí s pozorováním/daty představenými ve zprávě,“ uvedl ve čtvrtek jednatřicetičlenný vědecký výbor. Panel bude před posláním svých doporučení EPA pořádat v únoru telekonferenci.

Závěry návrhu zprávy upoutaly podezření o politické manipulaci. Tomu nasvědčuje fakt, že EPA vynechala velké případy v Pensylvánii, Texasu a Wyomingu, „kde veřejnost hydraulické štěpení vnímá jako příčinu značných dopadů na zdroje pitné vody.“

Návrh zprávy EPA také uvedl, že pokažené vrty a úniky na zemi mohly ohrozit zdroje pitné vody. Zjistila více jak 36 tisíc úniků mezi roky 2006 – 2012. Bloomberg uvedl:

Samotná data o únicích „poskytují značnou pauzu pro přehodnocení prohlášení,“ že neexistuje systematické, rozšířené poškození, uvedl člen panelu Bruce Honeyman, profesor univerzity Colorado School of Mines.

„Je důležité charakterizovat a probírat frekvenci a vážnost situací, které nastaly“ řekla členka panelu Katherine Bennetová Ensorová, předsedkyně Statistického oddělení Eiceovy univerzity.

A člen panelu James Bruckner, profesor farmakologie a toxikologie Univerzity v Georgii, uvedl, že zpráva uvádí limitovaná data a studie dostupné agentuře.

„Nemyslím si, že autoři dokumentu nezašli dostatečně daleko, aby zdůraznili, jak předčasné tyto závěry jsou a jak limitovaná jsou fakta pro jejich posouzení,“ řekl.

Young, profesor Univerzity v Coloradu, který navrhoval přepsání závěrů, výtýkal snahu „vyvodit globální a konečný závěr o bezpečnosti a dopadech hydraulického štěpení na národní úrovni“ s ohledem na „nejistoty a omezení dat popsaných ve zprávě.“

Ve světle této kritiky bude velký tlak pro další posouzení závěrů EPA v konečné zprávě a ropný a plynárenský průmysl bude mít na tváří vejce.

Faktem je, že fracking byl zaveden ještě před řádným zhodnocením dopadů na životní prostředí. Veřejné zdraví a životní prostředí bylo odsunuto stranou kvůli ziskům průmyslu, který dlouho ovládal federální a státní vlády.

Průmysl se snažil usilovně, s pomocí vládních agentur, udržet identitu využitých látek mimo veřejnost. Když ale tato informace vyšla na veřejnost, zjišťujeme, že tyto látky představují katastrofická rizika lidskému zdraví, jak popisuje studie Školy veřejného zdraví v Yale.

V rámci analýzy 1000 chemikálií obsažených v látkách využitých a vytvořených hydraulickým štěpením vědci zjistili, že většina látek byla spojena s reprodukčními a rozvojovými zdravotními problémy, a že u většiny nebyla určena toxicita kvůli nedostatku informací.

Další odhalení a epidemiologické studie jsou potřeba k zhodnocení potenciálních hrozeb lidskému zdraví vyplývajících z chemikálií nalezených ve frackovacích látkách a pitné vodě.

Kontaminace není jedinou hrozbou, kterou fracking představuje. Oklahoma, která plně tyto operace zahájila, zažívá od roku 2013 730 procentní nárůst zemětřesení. Od začáku tohoto roku bylo zaznamenáno 69 otřesů, dva z nich o síle 4,7 a 4,8 Richterovy škály.

Státní geologická služba přiznala: „Víme, že nedávný vezstup otřesů nemůže být připisován přirozeným příčinám.“ Uvádí, že zemětřesení jsou způsobena vrty pro vstřikování odpadní vody, nikoliv frackingem, tohle je vzhledem k velkému vlivu průmyslu ve státě velice pochybné tvrzení.

Loňská zpráva skupiny seismologů, vědců a zástupců průmyslu „spojila hydraulické štěpení se vzestupem otřesů.“

Vláda musí zastavit ohrožování veřejnosti a životního prostředí průmyslem fosilních paliv zastavením lživých závěrů ve svých zhodnocovacích procesech.

Tento článek vyšel 10. ledna 2016 na serveru Natural Blaze.

Foto: David Holt/Flickr

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články