Jsme svědky začátku rozpadajících se států v USA a Evropě?

Spojené státy a Evropa budou v následujících letech čelit rostoucímu riziku selhávání států, a to vzhledem k eskalaci vzájemně propojených krizí v oblasti ekonomiky, životního prostředí a energetiky.

 Varování je objasněno v knize Failing States, Collapsing Systems: BioPhysical Triggers of Political Violence (Selhávající státy, kolabující systémy: Biofyzické spouštěče politického násilí), kterou vydalo Springer Briefs, a jejímž autorem je Dr. Nafeez Ahmed, hostující vědecký pracovník v Institutu pro globální udržitelný rozvoj při univerzitě Anglia Ruskin University.

Studie velmi přesně označuje pokles konečné, čisté energie (net energy) – pokles energie, která se vrací z globální investice do výroby energie a průzkumu, kdy jsou energetické společnosti nuceny využívat zdroje nižší kvality za vyšší cenu - jako primární faktor v náchylnosti globálního finančního systému ke krizi.

Celková hodnota energie, vytvořené prostřednictvím těžby fosilních paliv, se v posledních desetiletích drasticky snížila o více než polovinu, a stále klesá - příznakem tohoto problému je „revoluce“ ve „frakování“ (štěpení). Pokles konečné, čisté energie vede ke snížení výnosů pro producenty ropy, přičemž zároveň dochází k urychlování výroby fosilních paliv, což je přímo spojeno s vodní a zemědělskou krizí, způsobenou vlivem klimatu.

Studie dochází k závěru, že státy mohou začít selhávat v průběhu 15 let, kdy budou hlavní zdroje energetických a hospodářských výnosů v zemi ohroženy.

Tyto faktory přivedly země na Středním východě a v Africe – jako např. Sýrie, Irák, Jemen, Egypt a Nigérie – do bodu, kdy se staly rozpadávajícími se státy, které zažívají dlouhodobé domácí nepokoje, občanské války a terorismus. V příštích desetiletích by se podobný dopad mohl odehrát blíže k našim domovům.

Do roku 2030 všechny hlavní ekonomiky světa podstoupí nevratný pokles domácí produkce ropy, zemního plynu a uhlí, a bude se zvyšovat jejich závislost na dovozu. Po roce 2030 budou dokonce i největší světoví vývozci ropy na Středním východě sami čelit nedostatku energie, a vytvoří se tak nedostatek na globálních trzích.

Tento energetický šok by probíhal ve stejnou dobu, kdy by intenzivnější změny klimatu měly dopad na celý Blízký východ a severní Afriku, a tento region by se stával čím dál tím více neobyvatelným, takže by se velké množství uprchlíků snažilo dostat do USA a Evropy.

Zároveň budou USA, Evropa, Čína a Blízký východ čelit velkým zemědělským krizím doma, a to v důsledku klimatických dopadů. Zvýšené napětí v národní ekonomice pravděpodobně vyvolá vypuknutí intenzivních občanských nepokojů v USA a Evropě.

Zatímco některé z těchto výsledků jsou nevyhnutelné, jejich nejhorší účinky se ještě dají zmírnit - ačkoli to bude vyžadovat ze strany podnikání vážné alternativy, jako obvykle.

Klíčové závěry této studie zahrnují:

  • Globální pokles čisté energie (net energy) je základní příčinou poklesu globálního ekonomického růstu. V krátkodobém horizontu bude pomalý nebo chybějící růst v Evropě a USA spoluviníkem za nespokojenost voličů a úspěch politiků, zaměřených proti establishmentu.
  • Evropa je nyní ropnou společností, která je již za svým zenitem, kdy domácí produkce ropy klesá od roku 1999 každoročně o 6%. Je nepravděpodobné, že by břidličná ropa a plyn kompenzovaly tento pokles.
  • Hlavní evropské zdroje dovozu ropy jsou v úpadku. Výrobci z bývalého Sovětského svazu, jejichž výroba je již v mínusu, pravděpodobně ukončí vývoz do roku 2030. Ruská produkce ropy stagnuje a pravděpodobně bude klesat nejpozději po roce 2030.
  • Ve Spojených státech konvenční ropa již dosáhla svého vrcholu a je v ostrém úpadku. Schodek je tvořen nekonvenčními zdroji, jako jsou surová ropa a břidlicový plyn, který by mohly dosáhnout vrcholu do roku 2025. Kalifornie bude i v nadcházejících desetiletích zažívat rozsáhlé sucho, které trvale poškozuje zemědělství v USA.
  • Mezi lety 2020 a 2035 by mohlo mezi USA a Mexikem dojít k nebývalému vojenskému napětí, neboť Mexiko rychle vyčerpává své zásoby konvenční ropy, která již dosáhla svého vrcholu v roce 2006. Do roku 2020 bude jejich vývoz na nule, což zničí mexické státní výnosy a potenciálně vyvolá rozpad státu krátce nato.  
  • Je velmi nepravděpodobné, že by po roce 2025 Irák mohl přežít jako samostatný stát. Tato země zažívá zhoršující se nedostatek vody, paliva a pokračující zemědělskou krizi, zatímco těžba ropy stagnuje vzhledem ke kombinaci zvyšujících se nákladů na výrobu a geopolitických faktorů.
  • Saúdská Arábie bude čelit „dokonalé bouři“ v energetice a potravinářském průmyslu, zažije otřesy v ekonomice, a to nejpravděpodobněji před rokem 2030, ale rozhodně během příštích 20 let.
  • V Egyptě vzniknou další ohniska občanských nepokojů, které povedou k intenzivnějšímu selhávání státu po roce 2021. Egypt se pravděpodobně po roce 2037 stane zcela rozpadlým státem.
  • Naděje Indie stát se významným ekonomickým hráčem budou ochabovat vzhledem k hrozící potravinové, vodní a energetické krizi. Indická maximální potenciální kapacita energie z obnovitelných zdrojů nestačí pokrýt předpokládaný růst poptávky.
  • Celková produkce ropy v Číně pravděpodobně dosáhne vrcholu v roce 2020. Očekává se, že její hospodářský růst bude v příštích desetiletích nepřetržitě klesat, zatímco změna klimatu poškodí domácí zemědělství, což bude Čínu nutit k tomu, aby se od roku 2022 stále více spoléhala na drahý dovoz.

Autor knihy Dr. Nafeez Ahmed, hostující vědecký pracovník v Institutu pro globální udržitelný rozvoj při univerzitě Anglia Ruskin University, řekl:

„Sýrie a Jemen nám názorně předvádějí, jak spojení klimatické a energetické krize vede k podkopání státní moci a zažehnutí terorismu.

Sucho, zapříčiněné změnou klimatu, ničí zemědělství, rozšiřuje řady nezaměstnaných a ničí živobytí. Spotřeba domácí ropy snižuje příjmy státu a oslabuje tak kapacitu udržet domácí dotace na pohonné hmoty a potraviny. Jakmile není stát schopen vypořádat se s potřebami stále chudšího obyvatelstva, vede to k občanským nepokojům a někdy také k radikalizaci a terorismu.

Tyto skryté procesy nejsou sporadické jen v Sýrii a Jemenu. Pokud nedojde ke změně kurzu, hrozí nebezpečí, že se nakonec odehrají i v USA a Evropě.“

Tento článek vyšel 24. ledna 2017 na webu Anglia Ruskin University. Pro WertyzReport přeložila Jana Schönová.

Foto: Maarten Heerlien/Flickr

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články