Mikročipové implantáty, ovládanie mysle a kybernetika

Dr. Rauni Leena Luukanen Kilde,
bývalá fínska šéflekárka
6. december 2000

Kniha Kybernetika Norberta Weinera vydaná v roku 1948 popisovala v tom čase už v úzkych kruhoch používanú neurologickú komunikáciu a teóriu ovládania. Yoneji Masuda, "otec informačnej spoločnosti," vyjadril v roku 1980 svoje znepokojenie, že naša sloboda je na spôsob Orwella ohrozená kybernetickou technológiou, ktorá je pre väčšinu ľudí úplne neznáma. Táto technológia pripája prostredníctvom implantovaných mikročipov mozgy ľudí k satelitom, ktoré sú riadené pozemnými superpočítačmi.

Prvé mozgové implantáty boli chirurgicky vložené v roku 1974 v americkom štáte Ohio a tiež vo švédskom Stockholme. V roku 1946 boli bez vedomia rodičov vložené mozgové elektródy do lebiek detí. V 50-tych a 60-tych rokoch, hlavne v USA, boli v priebehu výskumu modifikácie správania a fungovania mozogu a tela vložené elektrické implantáty do mozgov zvierat a ľudí. Metódy ovládania mysle (MC- Mind control) boli použité pri pokusoch o zmenu ľudského správania a postoja. Ovplyvňovanie funkcií mozgu sa stalo dôležitým cieľom armády a spravodajských služieb.

Pred tridsiatimi rokmi sa v röntgenových lúčoch objavovali mozgové implantáty veľkosti jedneho centimetra. Následné implantáty sa zrazili do veľkosti zrnka ryže. Boli vyrobené zkremíka, neskoršie z arzenidu gália. Dnes sú dostatočne malé, aby mohli byť vložené do krku alebo chrbta a taktiež vnútrožilovo do rôznych častí tela v priebehu chirurgických operácií, pričom so súhlasom alebo bez súhlasu subjektu. Je skoro nemožné ich teraz objaviť alebo odstrániť.

Technicky je možné každému novorodencovi vstreknúť mikročip, ktorý by potom mohol účinne identifikovať osobu po zbytok života. Také plány sú v USA potajomky prejednávané bez akéjkoľvek verejnej diskusie zahrňujúcej otázky súkromia. Ministerský predseda Olof Palme dal vo Švédsku v roku 1973 povolenie implantovať väzňov a údaje inšpekcie bývalého generálneho riaditeľa Jana Freeseho odhalili, že pacienti sanatórií boli implantovaní v polovici rokov 80-tych. Technológia je odhalená vo švédskej štátnej správe 1972:47, Statens Officiella Utradninger (SOU).

Implantované ľudské bytosti môžu byť kdekoľvek sledované. Funkcie ich mozgu môžu byť diaľkovo sledované superpočítačmi a dokonca zmenené prostredníctvom zmeny frekvencií. Pokusné morčatá v tajných experimentoch tvorili väzni, vojaci, duševne chorí pacienti, postihnuté deti, nepočujúci a slepí ľudia, homosexuáli, slobodné ženy, prestárlí ľudia, školská mládež a akákoľvek iná skupina ľudí stanovená "marginálnou" elitou experimentátorov. Uverejnené zážitky väzňov, napríklad z väznice v Utahu, sú pre svedomie šokujúce.

Dnešné mikročipy sú ovládané pomocou nízkofrekvenčných rádiových vĺn, ktoré ich zamerajú. Za pomoci satelitov môže byť implantovaná osoba vystopovaná kdekoľvek na zemeguli. Podľa Dr. Carla Sandersa, ktorý vynašiel ľuďom vstrekované biotické spravodajsky riadené rozhranie (IMI), bola takáto technika viackrát skúšaná vo vojne v Iraku. (Ešte predtým bol v priebehu vietnamskej vojny vojakom vstrekovaný Rambo čip, ktorý bol navrhnutý na to, aby zvýšil adrenalín prúdiaci do krvného riečiska.) Superpočítače americkej Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), ktoré pracujú rýchlosťou 20 miliárd bitov za sekundu, by s diaľkovým sledovacím systémom (RMS) mohli ihneď "vidieť a počuť", čo vojaci zážijú na bojisku.

Keď je 5 mikromilimetrový mikročip (priemer vlákna vlasu je 50 mikromillimetrov) umiestnený do optického nervu oka, čerpá zmozgu neuroimpulzy, ktoré obsahujú pocity, pachy, pohľady a hlas implantovanej osoby. Akonáhle sú prenesené a uložené v počítači, môžu byť tieto neuroimpulzy znovuzažité, ak sú spätne projektované do mozgu osoby cez mikročip. Použitím RMS môže v pohodlí usadený operátor počítača poslať elektromagnetické odkazy (kódované ako signály) do nervovej sústavy a tak ovplyvňovať uskutočňovanie plánovanej úlohy. S RMS môže byť zdravým osobám vyvolané, aby videli halucinácie a počuli v hlavách hlasy.

Každá myšlienka, reakcia, sluchové a obrazové vnemy vyvolávajú určitý neurologický potenciál, teda ihlové impulzy a charakteristiky v mozgu a jeho elektromagnetických poliach, ktoré potom môžu byť dekódované do myšlienok, obrazov a hlasov. Preto môže elektromagnetická stimulácia zmeniť mozgové vlny osoby a ovplyvniť svalovú činnosť, spôsobujúc bolestivé svalové kŕče pocítené ako mučenie.

Elektronický systém dozoru NSA môže súbežne sledovať a ovládať milióny ľudí. Práve tak, ako máme jedinečné odtlačky prstov, má každý z nás jedinečnú bioelektrickú rezonančnú frekvenciu v mozgu. Počas úplne kódovanej stimulácie elektromagnetickej frekvencie (EMF) mozgu môžu byť do mozgu zaslané pulzné elektromagnetické signály, spôsobujúce želané hlasové a vizuálne účinky pocítené cieľom. Je to forma rádioelektronického boja. Predtým než boli poslaní do vesmíru, boli americký astronauti implantovaný a tak môžu byť sledované ich myšlienky a 24 hodín denne môžu byť zaznamenávané všetky ich emócie.

Washington Post v máji roku 1995 oznámil, že princ Veľkej Británie Viliam bol ako 12-ročný implantovaný. Keby bol teda niekedy unesený, bola by na jeho mikročip zacielená rádiová vlna so špecifickou frekvenciou. Signál čipu by bol cez satelit nasmerovaný na obrazovku počítača policajného prezídia, kde by bola sledovaná princova aktivita. V skutočnosti by sa mohol nachádzať kdekoľvek na zemeguli.

Hromadné oznamovacie prostriedky nemajú informovať, že súkromie implantovanej osoby sa pre zbytok života stratí. Môže byť v mnohých smeroch ovplyvňovaná. Skrytý dispečer tohto zariadenia môže použitím rôznych frekvencií dokonca zmeniť citový život osoby. Môže byť urobená agresívnou alebo letargickou. Môže byť umelo ovplyvnená sexualita. Môžu byť snímané myšlienkové signály a podvedomé uvažovanie, ovplyvnené a dokonca vyvolané sny, pričom všetko bez vedomia alebo súhlasu implantovanej osoby.

Takto môže byť vytvorený dokonalý kybernetický vojak. Táto tajná technológia bola od 80-tych rokov používaná armádnymi silami v určitých krajinách NATO bez toho, aby civilné obyvateľstvo a akademická obec niečo o tom počuli. A tak o takýchto útočných systémoch ovládania mysle je v odborných a akademických časopisoch k dispozícii málo informácií.

Spojovacia spravodajská jednotka NSA môže vzdialene sledovať informácie z ľudských mozgov dekódovaním vyvolaných potenciálov (3.50 Hz, 5 mw) vysielaných mozgom. Bolo zistené, že pokusné osoby z radov väzňov vo švédskom Gothenburgu a v rakúskej Viedni mali zjavné poškodenia mozgu. Znížená cirkulácia krvi a nedostatok kyslíka práve v čelných spánkových lalokoch vyplývajú z umiestnenia, kde mozgové implantáty obvykle pracujú. Pokusná osoba vo Fínsku trpela vďaka nedostatku kyslíka atrofiou mozgu (zakrpatením, pozn.prekl.) a občasnými nápormi bezvedomia.

Techniky ovládania mysle môžu byť použité pre politické účely. Dnešným cieľom kontrolórov myslenia je cielene ovplyvňovať osoby alebo skupiny, aby jednali proti vlastným názorom a najlepším záujmom. Zombifikovaní jedinci môžu byť dokonca naprogramovaný vraždiť a nič si z ich kriminálneho činu neskôr nepamätať. Takéto znepokojujúce príklady sa dajú nájsť v USA.

Táto "tichá vojna" proti nevedomým civilistom a vojakom je vedená armádou a spravodajskými službami. Elektronická stimulácia mozgu (ESB) bola od roku 1980 potajomky používaná na cielené ovládanie ľudí bez ich vedomia alebo súhlasu. Všetky medzinárodné ľudskoprávne zmluvy zakazujú ovplyvňovanie ľudských bytostí bez ich súhlasu - ešte aj vo väzeniach, nehovoriac o civilnom obyvateľstve.

Z iniciatívy amerického senátora Johna Glenna začali v januári 1997 diskusie o nebezpečí ožarovania civilného obyvateľstva. Zasahovanie funkcií ľudského mozgu elektromagnetickými poliami a lúčmi (z vrtuľníkov a lietadiel, satelitov, zo zaparkovaných dodávkových vozov, susedných domov, telefónnych stožiarov, elektrických spotrebičov, mobilných telefónov, televízie, rozhlasu a tak ďalej.) je súčasťou radiačného problému, ktorý by mal byť adresovaný na demokraticky volené vládne orgány.

Okrem elektronického MC boli taktiež rozvinuté chemické metódy. Do vzduchových potrubí alebo vodovodov môžu byť vstreknuté myseľ upravujúce drogy a rôzne zapáchajúce plyny, ktoré záporne ovplyvňujú funkciu mozgu. Vo viacerých krajinách boli týmto spôsobom skúšané aj baktérie a vírusy .

Dnešná super technológia, ktorá pripájaja náše mozgové funkcie prostredníctvom mikročipov (alebo podľa najnovšej technológie dokonca bez nich) cez satelity k počítačom v USA alebo Izraeli, predstavuje najvážnejšiu hrozbu pre ľudstvo. Najnovšie superpočítače sú dostatočne výkonné, aby kontrolovali obyvateľstvo celého sveta. Čo sa bude diať zatiaľ, čo sú ľudia vábení falošnými zámienkami aby tolerovali mikročipy vo svojich telách? Prvou návnadou bude mikročipová identifikačná karta (ektronický občiansky preukaz, pas atď, pozn.prekl.). V USA boli dokonca v tichosti navrhnuté donucovacie zákony, podľa ktorých je odstránenie ID implantátu zločinom.

Sme pripravení na robotizáciu ľudstva a úplné odstránenie súkromia, vrátane slobody myslenia? Koľkí z nás by chceli prenechať celý náš život, vrátane našich najtajnejších myšlienok, Veľkému bratovi? Pritom technológia na vytvorenie totalitného Nového svetového poriadku existuje. Utajené neurologické komunikačné systémy sú pripravené neutralizovať nezávislé myslenie a ovládať sociálnu a politickú činnosť v mene sebeckých súkromných a vojenských záujmov.

Keď už budú náše funkcie mozogu prostredníctvom rádiových implantátov a mikročipov pripojené k superpočítačom, na odpor bude príliš neskoro. Tejto hrozbe môže byť zabránené jedine vzdelávaním verejnosti použitím dostupnej literatúry o biotelemetrii a výmenou informácií na medzinárodných kongresoch.

Jedným z dôvodov, že táto technológia zostala štátnym tajomstvom je široká prestíž psychiatrickej Diagnostickej štatistickej príručky IV, ktorá bola vydaná Americkou psychiatrickou asociáciou (APA) a vytlačená v 18 jazykoch. Psychiatri, ktorí pracujú pre spravodajské agentúry USA sa nepochybne podieľali na písaní a revidovaní tejto príručky. Táto psychiatrická "biblia" maskuje tajný vývoj technológií MC označovaním niektorých ich účinkov príznakmi paranoidnej schizofrénie.

Obetiam experimentovania s ovládaním mysle je tak doktormi, ktorí poznajú zoznam "príznakov" DSM z lekárskej fakulty, bežne diagnostikovaná módnym klepkaním po kolene duševná choroba. Lekári neboli školení, že pacienti môžu hovoriť pravdu, keď udávajú, že je cielená proti ich vôli alebo sú používaní ako pokusné morčatá pre elektronické, chemické a bakteriologické formy psychologickej vojny.

 Času pre zmenu smeru vojenského lekárstva a zaistenie budúcnosti ľudskej slobody ubúda.

Tento článok bol pôvodne uverejnený v 36. ročníku fínskeho časopisu SPEKULA (3. štvrťrok 1999). SPEKULA (náklad 6500) je publikáciou študentov a doktorov medicíny Univerzity v Oulu OLK (Oulun Laaketieteellinen Kilta) v severnom Fínsku. Je zaslaný všetkým fínskym študentom medicíny a všetkým doktorom medicíny severného Fínska.

Zdroj: http://conspiracyarchive.com/NWO/microchip_implants_mind_control.htm

Poznámka: Článek bude zařazen do sekce Zvláštní studie.

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články