Muzeum naftového dobývání a geologie je něco víc než muzeum

V článku s názvem Fosilní mafie atakuje Slovensko, zdroje financí nejasné jsme popsali jen část lobbistické sítě v čele Ing. Stanislavem Benadou, který na severovýchodě Slovenska ve jménu společnosti Alpine Oil and Gas zahajuje průzkum ložisek ropy a plynu. Tato síť, rozpínající se od hodonínského Muzea naftového dobývání a geologie až na Ministerstvo životního prostředí a do akademické sféry, je zdá se daleko hlubší a prorostlejší než jsme si původně mysleli. To nám potvrzují výroční zprávy a další dokumenty Muzea naftového dobývání a geologie. Jak se ukázalo, muzeum je spíše institucí vytvořenou lidmi z průmyslu s cílem propagovat těžbu.

Předmět činnosti a zakladatelé

Podle zakládajících stanov byl spolek Muzeum naftového dobývání a geologie založen v listopadu roku 2004 třemi těžaři – Ing. Stanislavem Benadou, bývalým dlouholetým zaměstnancem a generálním ředitelem MND, a. s., báňským inženýrem Ladislavem Blažkem a RNDr. Hedvikou Thonovou.

V době založení muzea seděl Stanislav Benada v zastupitelstvu města Hodonín s tehdejším ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem a jeho bratrem Ladislavem. Právě ve volebním období 2002 – 2006 získala Benadova firma Taxes Oil, s. r. o. budovu v bývalých vojenských kasárnách v Hodoníně za 750 tisíc, ve které vzniklo muzeum. Benada se neúspěšně pokoušel dostat do zastupitelstva i v následujících volebních obdobích, a to společně i s Ladislavem Blažkem. Blažek je v současné době členem kulturního výboru městské rady města. Do zastupitelstva se oba dva nedostali.

Ladislav Blažek je dalším bývalým těžařem. Na stránkách strany Pozitivně pro Hodonín o sobě uvádí: „V letech 1985–1990 jsem absolvoval Hornicko-geologickou fakultu na Vysoké škole báňské v Ostravě. Mým záměrem bylo podílet se na průzkumu a těžbě lignitu na Hodonínsku. Bohužel začalo docházet k útlumu tohoto průzkumu a těžby, a tak jsem se vydal objevovat krásy „nového“ světa mimo hranice Československa. Po pobytech v Německu a Francii jsem zakotvil na chvíli v Mexiku a znalost španělštiny se mi pak hodila při dobrovolnické práci v křesťanské škole San Antonio (Texas), která byla zaměřena na děti migrantů z Mexika do USA…V roce 1996 jsem se vrátil do Hodonína a zahájil dráhu naftového inženýra. Hlavní náplní práce je spolupracovat s řadou především zahraničních společností na průzkumu uhlovodíků, a to nejen u nás, ale i v Polsku či na Slovensku.“

Blažek podle výročních zpráv muzea získal v roce 2005 na jeden rok pozici manažera Muzea naftového dobývání a geologie. Pracovní místo dotované Úřadem práce po roce obsadila Ing. Lora Zákopčanová. Blažek měl také malý podíl v Taxes Oil, s. r. o.

Členkou Správní rady sdružení je Ing. Jana Hudcová. Hudcová pracovala pro MND dlouhá léta, seděla v dozorčí radě a naposledy pracovala jako ředitelka Geologické divize. Jak se ukázalo, Hudcová se zúčastnila několika seminářů a přednášek. Tou nejzajímavější je mezinárodní konference o břidlicovém plynu Shale Gas World Asia v červenci 2012 v Singapuru na téma „Strategie, příležitost a technologie pro asijské producenty a jejich partnery.“ Této konference se také zúčastnili zástupci společnosti Cuadrilla Resources, jejíž česká pobočka sídlila od roku 2010 v budově Muzea naftového dobývání a geologie. Stříbrným partnerem této konference byla právě MND.

Revizní komisi sdružení ovládají Ladislav Blažek a Alexandra Málková, oba se v minulosti angažovali v Taxes Oil, s. r. o.

Taxes Oil a MND jsou zdá se také velice dobře spjaty. Taxes Oil prováděla v jihomoravském kraji několik geologických a seismických průzkumů zamřených na ropu a plyn. Posledně to byla tzv. Ždánická elevace 3D, v rámci této akce se od října 2014 do dubna 2015 zkoumaly velké části Kyjovska o rozloze asi 378 km. Tohoto měření se zúčastnilo 120 vyškolených pracovníků ze společností MND, polské Geofizyka Toruň SA a Taxes Oil. Koordinátorem projektu byla dcera Stanislava Benady Pavla. MND o Taxes Oil uvedla: „Malý, ale efektivní tým této hodonínské společnosti se dlouhodobě zaměřuje na podporu průzkumných, geologických a logistických operací v naftovém průzkumu. V poledních 10 letech spolupracovala na provádění seismických měření pro společnosti MND a.s., RWE gas storage s. r. o., Lama s. r. o, Českou geologickou službu. Role společnosti při prováděném měření je informovat všechny dotčené uživatele či vlastníky pozemků a získat všechna potřebná povolení pro jeho provedení.“

Účely muzea naznačuje preambule jeho stanov. Je to „dobrovolné společenství lidí, kteří projevují zájem zachovat tradici naftového podnikání na území České a Slovenské republiky a zachovat a zpřístupnit doklady historických i současných metod průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků. Jejich záměrem je rovněž zpopularizovat znalosti o vzniku a akumulaci ropy a zemního plynu, o geologické stavbě roponosných území, o ložiscích, těžebních metodách a dopadu průzkumu těžby na životní prostředí.“ Jinými slovy, kromě provozování muzea jsou předmětem činnosti přednášky a semináře o těžbě. O tom také svědčí Benadovy lobbistické aktivity, jejichž začátky dokazují výroční zprávy spolku z let 2005 - 2010.

Muzeum by mělo být podle stanov angažováno i ve Slovenské republice. Kromě přednášky v březnu 2013 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě o minerálech jsme doposud žádné přímé aktivity nezaznamenali. Podle výročních zpráv z let 2005 – 2010 je nebo bylo členem tohoto spolku 47 lidí, mezi nimi i „naftařské legendy,“ jak stojí na oficiálním facebookovém profilu muzea.

Průnik na akademickou sféru

Z výročních zpráv je zřejmé, že muzeum dostalo několik dotací z evropských fondů a od města Hodonín na rozvíjení turistického cíle. Vyplývá z nich, že některé exponáty muzea byly poskytnuty společnostmi Moravské naftové doly, Unigeo Brno a NAFTA Gbely. Několik let také platila společnost Česká rafinérská, a. s. ročně 20 tisíc za reklamu.

Podle výroční zprávy za rok 2007 vystoupil Stanislav Benada jako přednášející na půdě Technického muzea Brno pod brněnskou pobočku Společnosti pro dějiny věd a techniky s přednáškou „Počátky průzkumu a těžby přírodních uhlovodíků na Moravě a ve světě.“ V červnu stejného roku vystoupili v muzeu odborníci z Masarykovy univerzity v Brně a Komenského univerzity v Bratislavě na téma „Dopady vyhledávání a těžby přírodních uhlovodíků na životní prostředí,“ v listopadu se pak konala mezinárodní exkurze členů Společnosti petrolejových inženýrů (SPE), které je Benada členem, po geologických lokalitách na jižní Moravě. Muzeum tuto akci zaštitovalo. V tento rok také muzeum provádělo studii pro Ředitelství silnic a dálnic v ceně 10 tisíc Kč. Na pokrytí ztrát si vzalo půjčku 150 tisíc Kč.

Benadův byznys na akademickou sféru začal pronikat už v roce 2007. Kromě vystoupení odborníků z Univerzit v Brně a Bratislavě je ve výroční zprávě uvedeno poděkování za pomoc při aktivitách významným dárcům a spolupracovníkům – např. historičce a profesorce Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Jarmile Bednaříkové.

O rok později začalo muzeum konzultovat studentské práce. První byla bakalářská práce Kateřiny Kinštové z oboru geoturistiky na Vysoké škole báňské v Ostravě s názvem Za poznáním ropy. Muzeum dále vypracovalo sedm kapitol stránek www.petroleum.cz, zajišťovalo seminář pro Asociaci nestátních neziskových organizací pro Jihomoravský kraj a vypracovalo studii pro společnost Geodrill, s. r. o. v hodnotě 10 tisíc Kč.

Mezinárodní politologický institut

Akademický průnik Benady vrcholil v roce 2009. Kromě oponování další magisterské práce studentky Báňské univerzity zahájilo muzeum dlouhodobou spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně. V květnu a listopadu tohoto roku muzeum uskutečnilo dva kurzy pro posluchače Mezinárodního politologického ústavu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Zpráva specificky uvádí: „Byla navázána dlouhodobá spolupráce s Masarykovou universitou Brno - katedrou mezinárodních vztahů a evropských studií v oblasti pořádání energetických kurzů pro Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.“

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity je klíčový, protože v roce 2011 mu Benada dělal externího vědeckého poradce při práci s názvem „Nekonvenční zdroje zemního plynu – potenciál a možné důsledky pro region středovýchodní Evropy.“ V tu dobu už pracoval jako poradce pro Cuadrilla Morava, s. r. o. se sídlem v Muzeu naftového dobývání a geologie v Hodoníně, která chtěla těžit břidlicový plyn na Valašsku. Grant pro tuto práci zaplatilo Ministerstvo zahraničí ČR, tehdy pod vedením Karla Schwarzenberga, studie byla dokonce představena v Černínském paláci. S tímto ústavem je také spojen další zastánce těžby břidlicového plynu, šéf Českého plynárenského svazu Oldřich Petržilka. Benada je také členem ČPS.

Činnosti muzea v poskytování informací o ropě a plynu co nejširší veřejnosti tento rok byly také: „aktualizace www stránek, vyjádření pro sdělovací prostředky, spolupráce s firmami (Jihomoravská armaturka, Česká rafinerská, Geodrill) a vysokými školami (VŠB TU Ostrava a Masarykova universita).

Vše pokračovalo i následující rok. Ve výroční zprávě za rok 2010 stojí: „...byla rozvíjena dlouhodobá spolupráce s Masarykovou universitou Brno na projektu „Inovace výuky na FSS MU – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.“ V tu dobu se začala rozjíždět břidlicová lobby. Muzeum uvádí, že poskytovalo rozhovory v médiích, provádělo programy pro organizované skupiny doplněné přednáškami a exkursemi a poskytovalo informace o ropě a plynu co nejširší veřejnosti – Vysoké škole báňské v Ostravě a Masarykově univerzitě, projektu ENEGIS 24 s názvem Putování po zdrojích energie a Těžební unii. V předchozím článku jsme Těžební unii spojili se slovenským ministrem hospodářství Lubomírem Jahnátkem, českým ministrem životního prostředí Liborem Ambrozkem a profesorem Vladimírem Slivkou z Báňské univerzity v Ostravě.

To ale není vše. Kruh uzavírá poděkování lidem za podporu. Mezi nimi se totiž objevuje jméno Pavly Dvořákové. V roce 2012 Benada s Dvořákovou napsal pro žurnál Centra pro politiku a ekonomiku (CEP) prezidenta Václava Klause text s názvem Mýty o plynu z břidlic, kde oba vyvraceli veškeré „pochybnosti“ o těžbě. Dvořáková byla podle textu členkou sdružení a v muzeu působí jako průvodkyně.

Záznamy po roce 2010 chybí

Spolupráce s výše zmíněnými firmami a univerzitami je zmíněna i v poslední výroční zprávě, kterou muzeum na svých stránkách zveřejnilo. S ohledem na aktivity Stanislava Benady po roce 2010 předpokládáme, že spolupráce se stejnými institucemi pokračovala i nadále. V roce 2010 se v budově Muzea naftového dobývání a geologie usadila společnost Cuadrilla Morava, s. r. o. a Benada se stal jednatelem Alpine Oil and Gas, s. r. o. Od té doby naplno využíval své kontakty k prosazování těžby břidlicového plynu.

Muzeum naftového dobývání a geologie se sice zaměřuje na historickou stránku těžby, aktivity jeho členů, většinou bývalých nebo současných těžařů nebo lidí spojených z průmyslem, se krom toho zaměřují také na propagaci těžby, která se rovná nebezpečnému lobbingu. Proto je tato instituce něco víc než muzeum.

Tohle je zatím jen část teprve připravovaných odhalení. Další přijdou během následujících dnů.

Foto: WertyzReport

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články