Instituce RAND Corporation vymýšlí scénáře pro americkou válku s Čínou

Nová studie, kterou zveřejnila instituce RAND Corporation (tj. americká nezisková a neutrální ideologická výzkumná instituce, pozn. překl.) s názvem „Válka s Čínou: Promýšlení nemyslitelného“, je nejnovějším dokumentem výzkumného týmu, který se věnuje odhadům ohledně války USA proti Číně. Studie, kterou si objednala americká armáda, poskytuje další důkaz, že válka s Čínou je plánována a připravuje se v horních vrstvách amerického vojensko-zpravodajského aparátu.

Fakt, že tento dokument vzešel z instituce RAND Corporation, má zvláštní a zlověstný význam. Během studené války byla tato instituce hlavním výzkumným týmem v „promýšlení nemyslitelného“, což je fráze, kterou v 50. letech nechvalně proslavil Herman Kahn, hlavní stratég společnosti RAND. Kahn se ve své morbidní knize O termonukleární válce zabýval vypracováním strategie pro „vyhratelnou“ jadernou válku proti Sovětskému svazu.

V předmluvě k nové studii, zveřejněné minulý týden, zní: „Tento výzkum byl sponzorován Úřadem náměstka armádního tajemníka a byl veden centrem RAND Arroyo Center v rámci jeho strategie, doktríny a programů o zdrojích. Toto centrum, které je součástí RAND Corporation, je federálně financované výzkumné a vývojové centrum, sponzorované armádou Spojených států.“

Dokument je jakýmsi válečným taktickým cvičením, vedeným v Kahnově tradici: zvažování možných výsledků války mezi oběma jadernými mocnostmi s naprostou lhostejností ke katastrofálním důsledkům pro obyvatele Spojených států, Číny a zbytku světa.

Studie je založena na řadě velmi sporných předpokladů: že do války mezi Spojenými státy a Čínou by nebyly vtaženy jiné síly či vlády; že by válka zůstala vymezená v regionu východní Asie; a že by nebyly použity jaderné zbraně. Ve skutečnosti by se do války proti Číně hned od začátku zapojili američtí spojenci, a tak by se válka ve vší pravděpodobnosti rychle vymkla kontrole, rozšířila by se za hranice východní Asie, a tím by se zvýšilo nebezpečí, že budou použity jaderné zbraně.

Součástí Obamovy administrativy, nazvané „osa k Asii“, je i to, že Spojené státy posilovaly spojenectví v celém regionu, zaváděly nová základní opatření a konsolidovaly vojenskou „součinnost“. Americká armáda by nemohla vést válku proti Číně bez zpravodajských služeb a vojenských a základních provozních prostředků dalších států, přinejmenším Japonska, Austrálie, Jižní Koreje, Filipín, Singapuru a Thajska.

Studie RAND Corporation zvažuje čtyři jednoduché scénáře pro konflikt, definované dvěma proměnnými faktory: intenzita (buď mírná nebo těžká) a doba trvání (od několika dní až po jeden rok nebo více). Rovněž bere na vědomí, že vzhledem k tempu pokroku ve vývoji vojenské technologie (kde již probíhají nevyhlášené závody ve zbrojení) se výsledky v průběhu času mění. Tímto způsobem zkoumá ztráty a náklady na obou stranách – v případě, že by jedna válka probíhala v roce 2015 a druhá v roce 2025.

Souhrn zjištěných závěrů věnuje mnohem více pozornosti výsledkům vážných konfliktů, nežli těch mírnějších. V obou případech – tj. krátká, těžká válka a dlouhá, těžká válka – studie odhaduje, že ekonomický a vojenský dopad na Čínu by byl mnohem větší než na Spojené státy. Zároveň uzavírá, že USA by utrpěly větší ztráty a náklady v roce 2025 než v roce 2015.

V dokumentu se uvádí: „S tím, jak klesá vojenská převaha Spojených států, budou si USA méně jisté, že válka s Čínou bude v souladu s jejich plány. Zdokonalené vojenské schopnosti Číny, zejména co se týče taktiky A2AD (Anti-Access Area Denial), tj. zamezení přístupu, taktické nasazení jednotek podél hranic, pozn. překl.) znamenají, že Spojené státy nemohou počítat se získáním operační kontroly, zničením obrany Číny dosažením rozhodujícího vítězství, pokud by k válce došlo.“

Nevyslovený závěr, který podporuje veškeré plánování a přípravy Pentagonu, je, že válka s Čínou musí být vedena spíše dříve, než později. Americká armáda předpokládá navýšení veškerých vzdušných a námořních vojenských sil o 60 procent v oblasti Indo-Pacifiku do roku 2020. Nyní již zbývá něco málo přes tři roky. Navíc Washington úmyslně rozněcuje v Asii nebezpečné „body vzplanutí“, zejména v Jihočínském moři, a tím se snaží vykreslit Peking jako „agresivní“, „rozpínavý“ a konstruující nevyhnutelný důvod k válce.

Skutečné předpoklady studie však zdůrazňují agresivní, neokoloniální charakter války, ohraničené v regionu tisíce kilometrů od Spojených států. Washington si klade za cíl úplné podrobení Číny strategickým a ekonomickým zájmům amerického imperialismu.

Na doporučení Pentagonu a Bílého domu dokument RAND Corporation volá po „promyšlených přípravách, které mají vést k dlouhé a intenzivní válce s Čínou“. Zpráva pokračuje: „Pro Spojené státy je neméně důležitá dovednost omezit rozsah, intenzitu a trvání války s Čínou během plánování, systému civilní kontroly a schopnosti komunikovat s Čínou“.

Odvolávání se na nutnost „systému civilní kontroly“ ve Spojených státech je obzvláště zlověstný. Za zády americké populace jsou vypracovávány plány podle výzkumných týmů, jako je RAND Corporation, podle vojenských a policejních sil a širšího státního aparátu, určeného k provádění opatření policejního státu za účelem potlačení protiválečné opozice, jdoucích daleko nad rámec opatření, která byla použita  během druhé světové války.

Dokument RAND Corporation je mrazivým potvrzením varování, která učinil Mezinárodní výbor Čtvrté internacionály (ICFI) v prohlášení z 18. února 2016 s názvem „Socialismus a boj proti válce“. V prohlášení se uvádí, že se v určitém okamžiku vojenský fatalismus stane významným faktorem, přispívajícím k vypuknutí války. Je zde citován odborník na mezinárodní vztahy, který napsal: „Pokud se jednou má za to, že je válka nevyhnutelná, kalkulace vůdců a  armád se mění. Otázkou není, zda válka bude nebo zda by měla být, ale kdy může být vedena nejvýhodněji.“

Nová studie naznačuje, že takový posun v myšlení je ve Washingtonu v plném proudu. Zatímco studie RAND Corporation nebere v úvahu možnost jaderné války, jiní imperialističtí stratégové plánují i takovou eventualitu.

Jen před dvěma týdny vydalo Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), které hrálo klíčovou roli v plánování projektu „osa k Asii“, zprávu, v níž se měl hodnotit čínský jaderný arzenál. Dokument byl názván „Čínské jaderné síly a zbraně hromadného ničení“.

Centrum CSIS také bagatelizovalo pravděpodobnost jaderné války, ale ani ji nedokázalo hned odmítnout. „Historie je chmurné varování“, uvádí, „že odstrašování někdy selže a vyhrocení se děje takovým způsobem, který nikdy není řádně plánován či řízen.“

Za zhoršujícího se ekonomického a politického hroucení kapitalismu je další katastrofální válka v globálním měřítku nejen možná, ale nevyhnutelná bez zásahu mezinárodní dělnické třídy. Nicméně stejná kapitalistická krize, která směřuje k šílenství světové války, rovněž vytváří impuls pro sociální revoluci. To zdůrazňuje naléhavou nutnost politického boje, který vede výbor ICFI za účelem vytvoření mezinárodního protiválečného hnutí dělnické třídy, které má za cíl ukončit kapitalismus a jeho zastaralý systém národních států a vybudovat společnost na socialistických základech.

Článek vyšel 5.srpna 2016 na webu World Socialist News Website. Pro WertyzReport přeložila Jana Schönová.

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Pro přidávání komentářů se prosím přihlaste!

Související články