Svědectví zacílené osoby ze severu Moravy

V listopadu 2013 jsme natočili rozhovor s obětí elektromagnetických skalárních útoků. Tento rozhovor se po internetu rozšířil rychlostí světla a vyvolal rozporuplné reakce. Cílem tohoto rozhovoru bylo jistým způsobem zdokumentovat tento zločin a najít další osoby, které zažívají stejný problém. A to se naplnilo. Od té doby se nám ozývají lidé z celé České republiky a popisují útoky elektromagnetických zbraní, zbraní řízené energie, skalárních zbraní a nelegální očipování jejich těla bez jejich souhlasu a absolutního vědomí. Ačkoliv je velice složité získat jakékoliv přesvědčivé důkazy pro státní orgány, tyto zločiny jsou do očí bijící a ve většině případů pachatelé využívají stejné nebo podobné postupy. V mnoha případech jsou buď všemocní, anebo mají dlouhé prsty. Jakákoliv zmínka těchto zločinů je tedy více než důležitá.

Tentokrát přichází na řadu příběh M. C. z Karviné, který je zacílenou osobou (odvozeno od anglického spojení „Targeted Individual“, dále už jen „TI“) minimálně od roku 2003. „Sledování se možná odehrávalo i dřív, akorát si to neuvědomuji. Dodnes nemám ponětí, proč si neznámí pronásledovatelé pro devastující experimenty proti mé osobě vybrali právě mně. Celý život jsem byl čistý, čestný občan, nemám žádný záznam v rejstříku. Celý život jsem respektoval zákony.“ říká.

Vždy to začíná nevědomky

„Pro řadu čtenářů se to může zdát neuvěřitelné. K lepšímu pochopení mučených osob si představte, že vám někdo skrytě naimplantuje nějaký mikro nebo nano mobilní telefon třeba přímo do hlavy a pak vám volá ve dne v noci, ovládá vás, provádí různá elektronická zvěrstva na dálku třeba přes satelity, drony, silniční vozidla atd.“ uvedl.

Od roku 2003 začal zažívat silné křeče ve svalech, zvláště v nohách, neustálou bolest krčních svalů, bolesti kloubů a neobvyklou únavu. Vědci po celém světě tyto symptomy spojují s jednou z možných příčin - elektromagnetickým zářením. Tehdy si M. C. ale nebyl vědom, že je nějakým způsobem napadán nebo zaměřen. Organizovaný gangstalking popisuje až od roku 2006. „Všímal jsem si podivných telefonátů od různých lidí nabízejících zbytečné věci. Když jsem se jich zeptal, kdo jim dal mé telefonní číslo, tak buď lhali, anebo odpověděli velice podivně. Všiml jsem si také neobvyklého poškození dveří na straně řidiče na mém autě, obvykle když jsem v autě nebyl. Podivné poškození se odehrálo několikrát během pár let.“ popisuje.

Otevřený gangstalking

Mimo tyto „menší“ incidenty M. C. popisuje také stalking vysokorychlostními auty. V trestním oznámení, které má redakce k dispozici, uvádí: „V té době brzy ráno při odchodu do zaměstnání postávala na parkovišti u našeho bydliště různá vozidla, většinou černá, s kouřovými neprůhlednými okny, zašpiněnými SPZ a v době mého příchodu obsluha těchto bezdůvodně zde stojících vozidel zapínala ostrá, často xenonová světla proti mým očím k mému vozidlu takovým způsobem, aby bylo zřejmé, že se jedná o útok proti mé osobě. Toto nebezpečné pronásledování jsem dne 9. 12. 2008 v 7:09 nejdřív telefonicky ohlásil Okresnímu ředitelství Policie, kde jsem byl pak přepojen na Kriminální službu. Odtamtud jsem byl odkázán, abych toto pronásledování ohlásil na OO Policie. Toto jsem učinil stejného dne - 9. 12. 2008 v cca 14:45 a požadoval jsem sepsání trestního oznámení. Trestní oznámení však sepsáno nebylo s odůvodněním, že neznám konkrétní čísla SPZ pronásledovatelů. K vysvětlení – SPZ jsem tehdy nemohl uvést, protože tito pronásledovatelé měli většinou úmyslně zašpiněné SPZ nebo pak při přiblížení k příslušnému pronásledujícímu vozidlu, toto náhle prudce odjelo. Na Obvodním oddělení Policie jsem byl pouze odkázán na speciální telefonní číslo pro případ, že se zmínění nebezpeční pronásledovatelé znovu vyskytnou.

Dne 15. 1. 2009 v 19:20 jsem na toto tel. č. zavolal s prosbou o pomoc proti těmto stalkerům. Policie ČR po nějaké době se sice dostavila, ale mým stížnostem nevyhověla. Proto jsem je již více nekontaktoval i přesto, že stalking pokračoval, zintenzívnil a pokračuje do dnešních dnů.

Manželka je rovněž opakovaně pronásledována, zejména ve večerních hodinách během příchodu ke kostelu, kde občas dochází k nějakému podivnému kroužení stejných vozidel v kolem kostela, pošty, a zpět a to i přesto, že na parkovišti u kostela jsou volná místa k parkování.

Stalkéři se chovají jako by se jednalo o organizovanou skupinu. Přijíždějí ve vozidlech s nastavitelnými pozičními světlomety pod určitým úhlem tak, aby ostré světlo bylo soustřeďováno do oken naších obytných místností. Vozidlo zastaví, avšak ostré poziční světlomety nechává zapnuté někdy i desítky minut proti naším oknům. Většinou nikdo nevystupuje z vozidel ani nenastupuje, posádka většinou ani na nikoho nečeká. Navíc podél ulice jsou viditelná i volná místa k parkování, tak že v žádném případě se nejedná ani o nějaké čekání na uvolnění parkovacího místa. Nebezpeční pronásledovatelé občas svítí pozičními světlomety ze stojícího vozidla i z druhé strany ulice. Posádky těchto vozidel ve stejné době kontaktují (někdy dokonce i zatroubí klaksonem) nějaké neznámé osoby. Tím dávají pokyn neznámým osobám, aby zapnuli zatím blíže neurčené elektronické přístroje –pravděpodobně ultrazvukové a jim podobné přístroje využívané ke sledování osob přes zeď, kterými opakovaně útočí škodlivým ultrazvukem, případně jinými zdraví škodlivými prostředky. V té době je slyšet i hlasitý přesun osob a nějakých těžkých přístrojů. Tyto útoky nám způsobují prudké odkrvení mozku a zároveň píchavé bolesti různých lidských orgánů. V noci to znamená okamžité probuzení a útěk z postele, která je pod palbou těchto přístrojů působících přes zeď. Současně při pohledu z okna ložnice jsou vždy vidět - alespoň jedno, někdy i více za sebou stojících vozidel s rozsvícenými ostrými pozičními světly proti naším oknům, tedy proti nám. Při přesunu na jiné místo v bytě je okamžitě cítit úleva do doby než dotyčný útočník nás najde pomocí příslušných přístrojů a zaútočí i na nové místo.

Obdobné útoky jsou směrované i do našeho obývacího pokoje, kde jsou aplikovány pravděpodobně obdobné elektronické přístroje. Vozidla svítící do oken našeho obýváku jsou pak rozmisťována většinou na parkovištích u OD Prior a Zimního stadiónu, často i jako ojedinělá vozidla na prázdném parkovišti a s pozičními svítícími silnými světlomety.

Z výše uvedeného je velmi pravděpodobné, že infrazvukový (či jemu obdobný) útok proti nám je dálkově, bezdrátově organizován a řízen z těchto přijíždějících a následně bezdůvodně zde dlouho stojících a proti nám ostře svítících vozidel."

Zákeřné útoky

M. C. v trestním oznámení popisuje také zákeřné útoky neznámých pachatelů. „Útoky jsou prováděny dlouhodobě po dobu mnoha let – zejména od roku 2008 a to nepravidelně, na náš byt - většinou okolo celé hodiny, někdy půlhodiny. Zatím nejintenzivnější útoky byly zaznamenány dne 7. 12. 2012 v 19:30 a v noci z 20. 12. 2012 na 21. 12. 2012 až do rána, kdy jsem již zaznamenal i horečku 38° C jako následek souvislého nočního útoku směrovaného na mou hlavu - několikahodinová bolest hlavy, očí, zubů. Z obavy o ztrátu zraku nebo jeho poškození po těchto útocích jsem v horečce dne 21. 12. 2012 vyhledal i zdravotní odbornou pomoc - Oční ambulanci.

Další velmi silné útoky – mučení se konaly dne 21. 1. 2013, kdy s různou intenzitou po dobu celého dne bylo útočeno na mé zuby, v 16 hodin se to vystupňovalo opět k zvýšené teplotě 37,7 ° C. Neobyčejně silné útoky pak pokračovaly po zbytek dne. Další již pokračovaly každodenně. Jindy toto mučení přes zeď se opakuje v různých intervalech a trvá řadu let, většinou však jen po dobu několika minut.“ popisuje.

FOTO: Pachatelé vyplaují lasery i smajlíka

Jako další útoky popisuje:

  • Náhlou potřebu jít na WC – útok Extrémně nízkou frekvencí (ELF) 10-18 Hz – tyto útoky se odehrávají opakovaně. Štípání povrchu kůže – krátké, ale velice bolestivé útoky na různé části těla – většinou v noci, někdy také během dne, zvláště když se tělo nehýbe. Po tomto mučení mám na těle různé skvrny. Napřed jsou červené, do fialova, pak zhnědnou.
  • Náhlá ztráta vědomí – odtok krve z mozku během velice silného, ale krátkého útoku na dálku. Vypadá to, jako kdyby pachatelé použili ultrazvukovou zbraň, LRAD nebo něco podobného. Možná jde o dálkové střílení vysokonapěťovým 100 kV elektro-paralyzérem o pravděpodobné infrazvukové ELF frekvenci 15 Hz po dobu nanosekundy.
  • Bolest zubů. Zákeřní pachatelé mě ozařují bolestivou extrémně nízkou frekvencí 6-8 Hz a ničí mi zuby – typická stopa: vypadnuté plomby, uvolnění korunky následkem vysušení a zahřívání mých zubů, úst různými frekvencemi, včetně mikrovlnného záření.
  • Bolest hlavy, zvláště zadní části mozku – převážně v noci. Způsobeno také ELF, mikrovlnami a jinými frekvencemi.
  • Oči – bolest na zadní části – převážně v noci. Čas od času jsem také cítil krátké ostré bolesti - jako kdybych byl píchnut jehlou do oka. Po nebo během takového krátkého útoku si obvykle vytřu oči, jako když chci setřít prach. Tato bolest vždy přichází v době, kdy nám auto parkující venku svítí do ložnice, kuchyně nebo obývacího pokoje. Auta jsou vybavena silnými xenonovými světly. Některé znaky těchto událostí mě pobídly k úvaze, že pachatelé v autech spustili svá mučící zařízení a na dálku zapnuli a ovládali mikro (nebo nano) kamery v mých očích a donutili mě tak dívat se z okna na místo, kde sedí a svítí na mně. A ve stejnou dobu vidí to, na co se dívám – obrázky, videa. A takovýto obraz viděný mými očima jsem jednou zahlédl u někoho na jeho mobilním telefonu v momentě, kdy jsem se se nenadále a rychle přesunul na místo, odkud jsem odhadoval zmíněný útok nebo sledování.
  • Náhlé odpadnutí, okamžitá ztráta vědomí, ačkoliv chvíli předtím jsem únavu během dne necítil (útok frekvencí 116 MHz, anebo strojem LIDA s frekvencí 40 MHz?). Tyto útoky začaly relativně nedávno – v létě 2012. Jejich intenzita se zesílila od května 2014.
  • Svalové křeče, zvláště v mých nohách
  • Voice to skull (V2K) - jen rezonance, tj. ozvěna mého vlastního hlasu se ozývá v mé lebce a jen zřídka, když mluvím na veřejnosti nebo před malou skupinou lidí.

První osoba z České republiky, která má důkaz o přítomnosti implantátů v těle?

Abychom mohli vysílat signály o různých frekvencích, musí existovat přijímač. M. C. popisoval: „Od osoby, která pravděpodobně věděla o čipech v mém těle, jsem už v roce 2006 slyšel neobvyklou přátelskou informaci: „Dnes nejsou očipováni jen psi.“ Osoba zvídavě dlouho sledovala mou reakci na tuto informaci, jako kdyby chtěla ode mně slyšet potvrzení. Tehdy jsem si nebyl vědom, že jsem obdržel škodlivé čipy. V tu dobu jsem se o to nezajímal.“

V říjnu 2013 se přihlásil k měření radiofrekvencí v těle TI pořádaném mezinárodní organizací International Center Against Abuse of Covert Technologies (ICAACT), které se jednou za čas provádí pro zacílené osoby z celého světa. Experti hledají pomocí měřičů vyzařující radiofrekvencefrekvence z těl napadaných osob. Nejsilnější frekvence byly detekovány u levého ucha, pravé strany šíje a v krajině břišní. To dokazují následující certifikáty, které ICAACT uděluje jako důkaz nelegálního očipování.

Jako další důkaz přítomnosti implantátů v těle slouží termoregulační diagnostika (TRD). Vyšetření v říjnu 2013 potvrdilo předpokládaný implantovaný čip v levé části hlavy, konkrétně v blízkosti ucha. Rozdíl teploty těla a implantovaného cizího tělesa byl až 5,3°C. To znamená, že je-li radiofrekvenční čip aktivní, zvyšuje svou teplotu až o více než 5°C, což samo o sobě vyvolává nesnesitelnou bolest. A tato bolest byla zaznamenána během TRD vyšetření.

Počet zacílených osob roste každým rokem

U ICAACT jsou zaregistrovány tisícovky lidí z celého světa a jejich počet roste každým rokem. Po zveřejnění rozhovoru s jednou obětí se nám povedlo najít dalších 8 případů, počet obětí se ale pravděpodobně bude pohybovat v řádech desítek. Spoustě TI je diagnostikována paranoidní schizofrenie (následkem posílání hlasů do hlavy), nebo jiné duševní nemoci. Někteří tyto útoky také nemusí přežít, nám 8 známých případů nebude tedy zcela jistě konečný počet.

 

Relevantní odkazy:

Mikrovlny útočí: Češi poznávají nové civilizační trauma http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=775523
Zbraně s řízenou enerigií jako hrozba elektronických systémů: http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/25293/urban%C4%8D%C3%ADk_2013_dp.pdf?sequence=1
Pátrání po pachatelích elektromagnetických útoků: http://psychickeobtezovani.webnode.cz
Protesty proti čipování psů i lidí: http://PETICE24.com/forum/43885/start/675
Petice za zákaz dálkového ovládání činnosti lidského mozku: http://PETICE24.com/forum/36352/start/0

Psychotronické zbraně - Schizofrenie - Dana Rašínová 2014

Komentáře

U tohoto článku nejsou žádné komentáře.
Přidávání komentářů k tomuto článku bylo zastaveno.

Související články